ประวัติส่วนตัวชื่อ : นางสาว อนุชิดา พุฒพิมพ์ รหัส : 554188054 ชื่อเล่น : นิ่ม
เกิด : วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
จบจาก : โรงเรียนทุ่งเทิงยิงวัฒนา จังหวัด : อุบลราขธานี 
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะ : ครุศาสตร์ สาขา : การประถมศึกษา  หมู่ 3 
นิสัย : ร่าเริงแจ่มใส โกรธง่ายหายเร็ว สนุกสนาน
คติ : ความพยายามได้มาซึ้งความสำเร็จเสมอ